sajam SASO 2017, gospodarenje otpadom

Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom je prvoklasno gospodarsko pitanje

Gospodarenje otpadom utječe na sve ljude i na naš okoliš i zato je to jedna od ključnih tema Vlade i Ministarstva zaštite okoliša i prirode. To je mnogo više od samo komunalne usluge, to je pitanje kvalitete života, higijene, a istovremeno, to je i odgovornost i prilika za racionalno gospodarenje sirovinama i razvijanje industrije koja je među najotpornijima na krizu s natprosječnim perspektivama rasta.  Procjenjuje se da u EU u sektoru radi oko 2 milijuna ljudi. U Hrvatskoj, uspostava cjelovitom sustava gospodarenja otpadom omogućuje udvostručenje broja radnih mjesta direktno zaposlenih u sektoru sa 6.000 na 12.000 u kratkom roku.

Navike potrošača s vremenom su se značajno promijenile, proizvodi se brzo odbacuju i zamjenjuju novima, čak i kad  su ispravni.  Prema informacijama iz Europske komisije čak 80% proizvoda koristimo samo jednom i bacimo. Tome možemo dodati i poraznu činjenicu da u Hrvatskoj prema  službenim podacima čak 85% otpada bacimo na odlagališta i samo  16% recikliramo, u odnosu na europski prosjek od 34% odloženog i 42% recikliranog. Procjenjuje se da je u 10 godina 2002. – 2012. na odlagalištima diljem Hrvatske bačeno i „zakopano“ sirovina vrijednih preko 5 milijardi kuna.

Naravno da nećemo preko noći doći s 16% na 50% – što nam je cilj odvojeno prikupiti  2020. godine jer je i drugim  europskim zemljama taj proces trajao dvadeset pa i više godina. Kod nas neće i ne smije trajati toliko  – s jedne strane, nemamo vremena koje je nepovratno izgubljeno nečinjenjem proteklih desetak godina, a s druge dužni smo učiti na tuđim pogreškama i ne ponavljati ih.

Potrebno je slijediti modele razvijenih zemalja gdje se otpad koristi kao sirovina i energent i s linearnog modela preći na cirkularni u kojem se proizvod koji više ne trebamo, ponovno upotrebljava, reciklira ili na druge načine iskorištava. Gospodarenje otpadom izrazito je bitno u ekološkom i ekonomskom smislu. Ono je zapravo pitanje racionalnog gospodarenja vrijednim sirovinama i resursima koji su vlasništvo svih nas.

Više na: https://vlada.gov.hr/cjeloviti-sustav-gospodarenja-otpadom/11408