SASO 2021: Program stručnih događanja za petak, 12. studenog 2021.

Program stručnih događanja za petak, 12. studenog 2021.

17. DAN ARHITEKATA

Panel rasprava “Tržište nekretninama” i “Ima li grada istočno od raja?”

Treći dan stručnog programa 24. međunarodnog sajma SASO 2021 posvećen je tržištu nekretnina, dok će se u popodnevnim satima, u sklopu 17. dana arhitekata održati predavanje “Ima li grada istočno od raja?”.

Panel rasprava “Tržište nekretninama” održat će se u 11:00 sati u MUZA izložbenom prostoru, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore. U raspravi će sudjelovati predstavnici agencija za promet nekretninama, predstavnici Strukovne grupacije posrednika u prometu nekretninama HGK ŽK Split, bankarskog sektora te vanjskog i unutarnjeg uređenja nekretnina.

U popodnevnim satima predviđeno je stručno usavršavanje za arhitekte i inženjere koje će polaznicima, sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, donijeti dva sata iz stručnog dijela i jedan iz regulative. Naime, obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju, odnosno do kraja 2022. godine ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje.

Potom slijedi predavanje sponzora sajma SASO 2021 (Beton Lučko i Roca Hrvatska) i predavanje “Ima li grada istočno od raja?” na kojem će o aktualnim splitskim urbanističkim temama govoriti Ivan Jurić iz Arhitektonskog biroa Ante Kuzmanića.

“Integracija obnovljivih izvora energije u NZEB zgrade tema je izlaganja doc. dr. sc. Mira Bugarina sa Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Potom će Marin Kaliterna iz Arhitektonskog biroa Ante Kuzmanića izlagati na temu “Zeleni projekti: arhitektonski prikaz projekta gradske plaže Žnjan u Splitu”. O zelenim projektima – arhitektonskom projektu hibridne bio pergole govorit će Jakov Matas i Grgur Butigan iz 2A1-BURO-a.

Cjelodnevni događaji uz MUZA-u obuhvaćaju Izložbu materijala, sustava i tehnologija integriranih u MUZA-u, praktične demonstracije uživo, NZEB cafe – kutak za pitanja te posjete grupa iz škola i/ili fakulteta.

Satnica stručnih događanja, petak, 12. 11. 2021.