SASO 2021: Ministrica poljoprivrede RH Marija Vučković – Uvodnik

Šumarstvo i drvoprerađivački sektor usko su povezani, a zajedno čine sinergiju održivog razvoja i poduzetničke aktivnosti, kao i lanac stvaranja dodane vrijednosti. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo poljoprivrede smatraju kako su djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja od strateške gospodarske važnosti za Hrvatsku, ali i sektor koji iziskuje dodatne napore i prilike za razvoj. Unatoč činjenici kako smo se suočili s mnogim poteškoćama uzrokovanim pandemijom podaci iz područja drvne industrije ulijevaju optimizam i sigurnost.

 Ukupan prihod poslovnih subjekata u preradi drva i proizvodnji namještaja u 2020. bio je gotovo 14 milijardi kuna, što čini gotovo 8 % udjela u prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske, a bitna značajka djelatnosti je izvozna orijentacija, što potvrđuje udjel od 7 % u ukupnom izvozu Republike Hrvatske te izvoz u više od 108 zemalja.  Uspoređujući vrijednosti izvoza i uvoza u 2020. ostvarena je pozitivna vanjskotrgovinska bilanca odnosno indeks pokrivenosti uvoza izvozom je čak 152 %, dok je u prvih sedam mjeseci 2021. u odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupan izvoz proizvoda djelatnosti prerade drva i namještaja iznosi 775 mil. €, odnosno predstavlja rast od 28,3 %, pri čemu je izvoz proizvoda prerade drva rastao za 29,9 %, a izvoz namještaja za 22,22 %.

Ključ svakog uspjeha se krije u tome da njegov razvoj nikada ne prestaje. Zato je od iznimne važnosti za sektorske proizvođače multidisciplinarna suradnja i primjena integrativnog pristupa. Ovakva suradnička platforma potiče upravo takav pristup te kontinuiranu razmjenu znanja i iskustava između dionika u svim industrijama.

Na nama je da stvaramo preduvjete za dodatni rast i razvoj industrije, da damo podršku i pomognemo. Tako je u razdoblju od 2016. do 2019., na temelju godišnjih programa potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj je gospodarskim subjektima koji obavljaju predmetne djelatnosti ukupno dodijeljeno 143,8 milijuna kuna za sufinanciranje 283 investicijskih ulaganja. U razdoblju od 2017. do 2020. je iz Programa ruralnog razvoja, kroz Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva za 69 korisnika sredstava odobrena potpora vrijedna više od 155 milijuna kuna te iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., više od 296 milijuna kuna bespovratnih sredstava za 153 korisnika djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja.

Nažalost, zbog svoje izvozne orijentiranosti ove djelatnosti osjetile su snažne negativne posljedice prouzrokovane pandemijom te su donesene i mjere pomoći namijenjene isključivo poduzetnicima prerade drva i proizvodnje namještaja. Tako je, uz odgode roka izvršenja ugovornih obveza vezanih za potpore male vrijednosti i roka za plaćanja dospjelih obveza prema trgovačkom društvu Hrvatske šume d.o.o., uspostavljena  kreditna linija Obrtna sredstva Mjera COVID-19 za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja, uz sudjelovanje Ministarstva s iznosom od 25 milijuna kuna bespovratnih sredstava za subvenciju kamatne stope i sufinanciranje premije po polici osiguranja kredita kroz potpore male vrijednosti, te je odobreno 9 kredita ukupne vrijednosti od gotovo 133 milijuna kuna.

Ovom prilikom moram spomenuti i naše proizvođače namještaja na potresom pogođenom području koji su pretrpjeli velike štete i za koje smo žurno izradili Program dodjele potpora male vrijednosti u vrijednosti od 10 milijuna kuna, pri čemu je dodijeljeno oko 5,2 milijuna kuna uz 100 %-tno financiranje za sanaciju šteta na proizvodnim kapacitetima 11 poduzetnika. Uz sve navedeno, predano radimo i na budućim strateškim planovima i  to kroz novi Strateški plan ZPP-a u novom razdoblju kroz intervencije će i dalje biti zastupljene i djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Također, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti kroz gospodarstvenu komponentu bit će omogućena bespovratna ulaganja u tehnološke kapacitete poduzeća koja imaju otežan pristup financiranju, a usmjereno na jačanje otpornosti i konkurentnosti gospodarstva kroz povećanje investicijskih ulaganja, posebice ulaganja u području zelenih i digitalnih tehnologija. Razvoju sektora uvelike će pridonijeti i novi Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. Riječ je o dokumentu koji je trenutno u procesu izrade. I ovogodišnji SASO će, kao i svake godine svoga održavanja, nastaviti doprinositi razvoju i rastu ovih industrija te biti nezaobilazno mjesto gospodarskih susreta brojnih domaćih i stranih izlagača, proizvođača i trgovaca.