SASO 2019: Ministrica poljoprivrede RH Marija Vučković

Dragi izlagači i posjetitelji,

prerada drva i proizvodnja namještaja ima značajnu uloga u nacionalnom gospodarstvu, primarno zbog svoje rasprostranjenosti po slabije razvijenim područjima, gdje su najčešće jedina djelatnost i jedini izvor zapošljavanja, što nas obavezuje da razvijemo dugoročno održiv razvojni model koji će ruralnim područjima jamčiti stabilan dohodak uz zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta te osigurati bolju budućnost ruralnom stanovništvu. Kao radno intenzivne djelatnosti zapošljavaju 11% ukupno zaposlenih u prerađivačkoj industriji RH, uz trend povećanja zaposlenosti i vrijednost izvoza veću od jedne milijarde eura u prošloj i pretprošloj godini.

Strateška važnost ovih djelatnosti potvrđena je i 2017. godine donošenjem Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja od 2017. do 2020. s akcijskim planom provedbe, prvim nacionalnim aktom planiranja izrađenim nakon ulaska RH u EU kojim se planira njihov strateški razvoj, čime se prihvaćaju načela i vođenje politika u europskim okvirima.

Ministarstvo poljoprivrede je već samo iniciranjem i izradom ovoga planskog akta dokazalo svoju podršku razvoju ovih gospodarskih djelatnosti, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je prvi i jedini strateški dokument donesen davne 2004. godine – Strategija razvoja industrijske prerade drva i papira. U odnosu na druge gospodarske djelatnosti u Hrvatskoj prerada drva i proizvodnja namještaja imaju svoju strategiju, kao institucionalni okvir kojim se osigurava poticajno i sigurno okruženje za obavljanje ovih djelatnosti.

Iz Strategije su proizašli godišnji operativni programi kao financijska platforma za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja, čega nije bilo u prethodnom razdoblju do dolaska ove Vlade, što je rezultiralo bespovratnom potporom od 80% po projektu prerade drva i proizvodnje namještaja te isplatom 105 milijuna kuna za 212 investicija u zadnje tri godine.

U okviru Programa ruralnog razvoja RH provodi se i Mjera 8 (Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma). U okviru tipa operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva, koji je namijenjen obrtima, mikro, malim i srednjim poduzećima registriranima za preradu drva, do sada su objavljena dva natječaja.  Prvim  natječajem je  2017. godine ugovoreno 20 projekata vrijednosti ulaganja 112 milijuna kuna i vrijednosti potpore 41,3 milijuna kuna, dok je administrativna obrada zahtjeva za potporu za drugi natječaj u tijeku i očekuje se ugovaranje pune raspoložive alokacije odnosno projekata ukupne vrijednosti od 100 milijuna kuna.

Svakako ne smijemo propustiti spomenuti veliki uspjehe i potencijal koje Hrvatska ima u ekološkoj poljoprivredi odnosno najbrže rastući udio površina u ekološkoj poljoprivredi od svih država članica Europske unije, pri čemu svake godine raste obujam i vrijednost proizvodnje prehrambenih proizvoda iz ekološkog uzgoja. U Hrvatskoj se njome trenutno bavi više 5.460 poljoprivrednika na više od 100.000 hektara te je opravdano očekivati da se ovaj trend rasta domaćeg i stranog tržišta nastavi. Ministarstvo poljoprivrede intenzivno potiče ekološku poljoprivrednu proizvodnju, čija godišnja vrijednost iznosi oko 99 milijuna eura.

Brinemo o našim strateškim interesima, razvijamo svoje mnogostruke potencijale i ulažemo u djelatnosti koje se prirodno nameću i direktno utječu na povećanje kvalitete života naših stanovnika.

Ovakvi skupovi kao što je SASO 2019. ključan su korak u kreiranju platformi za razmjenu iskustava i znanja te su pravi način za postizanje zajedničkog cilja – rasta i razvoja hrvatske poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede RH