SASO 2018, Dragutin Ranogajec

SASO 2018: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dragutin Ranogajec

Poštovani posjetitelji sajma SASO 2018!

Značaj koji sajmovi imaju za obrtnike ogleda se u dugoj tradiciji sajmovanja na našim prostorima. Oni su svojevrsni prozor u svijet putem kojeg obrtnici imaju mogućnost proizvod ili uslugu u koji su uložili trud, vrijeme, znanje i vještinu predstaviti u najboljem svijetlu. Sajam je mjesto gdje će obrtnik pronaći kupca ili poslovnog partnera, ali i s kolegama izmijeniti primjere dobre prakse u poslovanju i na taj način stvoriti mogućnost za unaprjeđenje vlastite proizvodnje.

Glavne zadaće Hrvatske obrtničke komore su zastupanje i promocija obrtništva, a upravo je podrška u organizaciji sajamskih nastupa u zemlji i inozemstvu važan oblik poticanja obrtnika da se predstave na različitim tržištima.

Od 1995. godine do danas, održano je 287 sajamskih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, u organizaciji ili suorganizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore, na kojima je nastupilo 14.215 izlagača, na gotovo 107. 243 m2 izložbenog prostora. U ove statistiku uključeni su međunarodni sajmovi u inozemstvu i veći regionalni i međunarodni sajmovi u Hrvatskoj, dok je na razini županija, gradova i općina, u spomenutom razdoblju, organizirano još preko 270 sajamskih manjih, lokalnih izložbi sa preko 4.850 izlagača.

Više od dvadeset godina tradicije potvrđuje sajam SASO nezaobilaznim mjestom za predstavljanja obrtnika. Prepoznajući značaj ovog sajma, Hrvatska obrtnička komora  uvrstila ga je u svoj Plan regionalnih sajmova za 2018. godinu.

Bojazan da će digitalizacija i suvremeni način života umanjiti vrijednost ovakvog načina prezentacije polako nestaje, jer kvaliteta i konkurentnost hrvatskih obrtnika najviše dolazi do izražaja na ovakvim manifestacijama. Klijenti su to prepoznali. Potreba za izravnim susretom izlagača i publike još je veća, jer u masi serijske proizvodnje, stvorila se potražnja za autohtonim, jedinstvenim i posebnim proizvodom. Teško je zanemariti iskru u oku izlagača pri opisu i najmanjeg koraka u nastajanju proizvoda ili usluge. Stoga opravdano možemo reći da sajmovi jesu i uvijek će biti najvažniji komunikacijski alat obrtnika i poduzetnika.

Za sve informacije o hrvatskom obrtništvu, mogućnostima poslovnog povezivanja, nastupu na sajmovima i o ponudi naših članova kontaktirajte nas: Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, Zagreb, tel: 01 4806 666, hok@hok.hr,  www.hok.hr.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec