SASO 2018, Tomislav Tolušić

SASO 2018: Potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić

Dragi izlagači i posjetitelji,

drvna industrija i industrija prerade drva djelatnosti su koje imaju najveću sposobnost rasta, razvoja i zapošljavanja ako gledamo kriterije profitabilnosti, izvozne orijentacije i veličine. Domaća sirovina ima visoki potencijal i dobro je raspoređena po ruralnim područjima. Izvozna aktivnost ovih djelatnosti bilježi kontinuirano godišnje povećanje, a u 2017. godini ostvaren je izvoz u rekordnom iznosu od 1,1 milijarde eura. Mi u Ministarstvu poljoprivrede sustavno radimo na administrativnom i financijskom rasterećenju gospodarstvenika, stimuliramo poduzetničke inicijative u ruralnim područjima gdje su najčešće prerada drva i proizvodnja namještaja jedini poslodavac. Povećanjem tehnoloških kapaciteta i njihovom modernizacijom povećat će se i produktivnost.

Jedna od konkretnih mjera za brži rast prerade drva i proizvodnje namještaja su pristupačni izvori sufinanciranja investicija. Iz tog razloga donijeli smo Strategiju razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja do 2020. u kojoj smo definirali prioritetna područja razvoja i konkretne mjere za realizaciju ciljeva, za što smo osigurali 141 milijun kuna koji će se utrošiti za povećanje finalizacije proizvoda, nove strojeve i IT tehnologiju. To će doprinijeti gospodarskom razvoju i otvaranju radnih mjesta u ruralnim područjima.

 Nakon višegodišnjeg prekida uspostavili smo programe potpora male vrijednosti i do sad dodijelili 108 milijuna kuna bespovratnih sredstava za 215 novih investicija – potičemo preradu drva i proizvodnju namještaja sa 80% bespovratne potpore po projektu. Dodijeljeni iznosi povećavaju se iz godine u godinu, tako je u tekućoj godini dodijeljeno 8,5 puta veći iznos bespovratnih sredstava u odnosu na prošlu godinu. Kroz Program ruralnog razvoja RH, financiramo investicije u šumarstvu, a prošle godine dodijelili smo 58 milijuna kuna za realizaciju 31 investicije, dok je za ovu godinu raspisan natječaj 100 milijuna kuna.

Oslobodili smo plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te poreza na dohodak, koje obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak manji od 3.000.000,00 kuna – a to je 90% svih poduzeća u Hrvatskoj. Povećali smo izdvajanja za šumski doprinos sa 52 na 94 milijuna kuna godišnje. Tim sredstvima doprinosimo razvoju komunalne infrastrukture (rasvjeta, prometnice, odvodnja i sl) čime unaprijeđujemo život u ruralnim sredinama. Zakonom o drvenastim kulturama kratkih ophodnji stvorili smo uvjete za proizvodnju biomase iz drvenastih kultura kratkih ophodnji kao obnovljivog i ekološki prihvatljivog energenta. Tako ćemo aktivirati oko 250.000 hektara zemljišta koje nije pogodno za proizvodnju hrane.

Nadalje, jedan od vrlo bitnih sektora Ministarstva poljoprivrede svakako je ekološka poljoprivreda kojom se u Hrvatskoj trenutno bavi oko 4.500 poljoprivrednika na više od 100.000 hektara. Imamo izuzetno povoljne agrookolišne uvjete za značajan i kontinuiran razvoj ekološke poljoprivrede počevši od agroklimatskih raznolikosti pa do relativno malog opterećenja kemijskom i teškom industrijom. Tržište ekoloških proizvoda, kako na razini Europske unije tako i u Republici Hrvatskoj u stalnom je porastu te je opravdano očekivati da se ovaj trend nastavi. Danas je godišnja vrijednost hrvatskog tržišta ekoloških proizvoda oko 99 milijuna eura što je prosječno 23 eura po stanovniku, dok je potrošnja ekoloških proizvoda u Europskoj uniji u posljednjih 10 godina porasla za 112%.  Ministarstvo poljoprivrede intenzivno potiče ekološku poljoprivrednu proizvodnju, a u posljednje dvije godine za prijelaz s konvencionalne na ekološku proizvodnju i njeno održavanje isplatili smo 372 milijuna kuna.  Svijest o poljoprivrednoj proizvodnji uz primjenu ekoloških pravila kao i potražnja za ekološkim proizvodima u stalnom je porastu, posebice kod urbanog stanovništva i inozemnih turista koji preferiraju tradicionalne domaće proizvode specifične kakvoće proizvedene primjenom ekoloških načela.

Mi smo mala zemlja koja se mora fokusirati na svoje komparativne prednosti i maksimalno ih iskoristiti. Na tome stalno radimo.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar Tomislav Tolušić