SASO 2018

SASO 2018: Još malo atmosfere sa sajma, stojeva i štandova, u dvorani i ispred