Predstavljamo sponzore 20. sajma SASO 2016: TEHNIX d.o.o.

nagrada_2014_petersburg_priznanje

Nagrada Međunarodne akademije znanosti za problem ekologije te sigurnosti životne egzistencije Rusije

Tehnix je tvrtka sa sjedištem u Donjem Kraljevcu, koja uspješno posluje koja u Hrvatskoj i inozemstvu već više od 25 godina. Ponosno nosi nagradu Međunarodne akademije znanosti za problem ekologije te sigurnosti životne egzistencije Rusije za postignuća u ekologiji dodijeljena direktoru Đuri Horvatu 2014. godine

S motoom “Zaštita okoliša nam je na prvom mjestu”, Tehnix  je  vodeća eko industrija koja proizvodi strojeve i opremu za zaštitu okoliša. Cilj uprave je primjena novih tehnologija s kojima će se ostvarivati veći rezultati u gospodarenju otpadom, koji mora postati izvor novih sirovina i veliki energetski potencijal RDF. Posebnu važnost ima kompostiranje organskog otpada u eko gnojivo.

Stalnim razvojem i usavršavanjem svojih proizvoda za obradu komunalnih otpadnih voda te usklađivanjem sa EU direktivom o obradi otpadnih komunalnih voda, Tehnix jača svoj položaj na sve zahtjevnijem EU tržištu. U suradnji sa Njemačkom kompanijom EVS( Entsorgungs Verband Saar) razvijaju moderna rješenja za obradu komunalnih otpadnih voda prilagođena potrebama specifičnim lokalnih zajednica.

Tehnix danas proizvodi strojeve, alate i opremu koji se koriste u različitim “zelenim” granama gospodarstva, poput gospodarenja komunalnim otpadom, pročišćavanja otpadnih voda, gospodarenja naftnim derivatima, kontejnerskih naselja i mobilnih reciklažnih dvorišta.

Kompanija Tehnix aktivna je i u edukativnim kampanjama, pa je tako organizirala prvu tehnološku konferenciju za održivo gospodarenje komunalnim otpadom i ostalim otpadom.

– Razvojem novih tehnologija Tehnix može brže ostvarivati zadatke EU, ciljeve održivog razvoja i pridonositi zaustavljanju klimatskih promjena planeta. Njihovim inovativnim tehnologijama zaustavit će se zagađenje zraka, vode i zemlje te zajednički ostvariti održivu budućnost, ponosno ističe direktor Tehnixa Đuro Horvat.

Više na www.tehnix.hr