Regionalni centar čistog okoliša (RCCO) na 20. sajmu SASO 2016

piramida za clanak-v12Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. je tvrtka osnovana od strane Splitsko-dalmatinske županije, a njena je misija izgradnja infrastrukture za gospodarenje otpadom – županijskog centra za gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Vizija tvrtke je odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom s ciljem osiguranja održivosti uspostavljenog sustava. Djelatnost i poslove vezane za ovu infrastrukturu obavlja multidisciplinarni tim stručnjaka (financije, zaštita okoliša, pravo, strojarstvo, građevina) u suradnji s vanjskim ovlaštenim tvrtkama za pojedina pitanja te Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i predstavnicima Europske komisije.

Iako je tema uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom zaživjela kroz Strategiju gospodarenja otpadom još 2005. godine, ona se tek u posljednje vrijeme intenzivno aktualizira ne samo u smislu pitanja zaštite okoliša nego i obveza pravovremenog ispunjavanja ciljeva koje je Hrvatska preuzela prilikom ulaska u Europsku uniju. Hrvatska se, npr., obvezala sanirati i zatvoriti sva neusklađena odlagališta i izgraditi i centre za gospodarenje otpadom do kraja 2018. godine, a do 2020. godine osigurati odvajanje 50% otpada pogodnog za reciklažu. Zabrinjavajuće zvuči podatak da se od ukupno proizvedenih 220.000 tona godišnje u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz domaćinstava odvojeno sakupi tek oko 1,1% otpada za reciklažu i to je očito jedan od zadataka kojemu se treba ubrzano posvetiti.

Za ostvarenje postavljenih ciljeva potrebno je dobro zagospodariti otpadom, a za to su potrebni dobra volja i dobra organizacija. Edukacija svih dionika: od proizvođača otpada, sakupljača otpada, predstavnika lokalne uprave i samouprave…. od najmlađih do najstarijih stanovnika županije još je jedna od misija tvrtke Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. kojom će nastojati osvijestiti problem i rješenja pitanja gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Više na www.rcco.hr