INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BIH na SAJMU SASO 2019

Institut vodi upravni postupak za stjecanje, održavanje, promet i prestanak prava industrijskog vlasništva (patent, patent sa skraćenim trajanjem, robni i uslužni žig, industrijski dizajn, zemljopisna oznaka) na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Institut vodi postupak za registraciju topografije integriranih sklopki u Bosni i Hercegovini.

Institut vodi postupak za međunarodno registriranje prava industrijskog vlasništva na temelju međunarodnih konvencija čija je članica Bosna i Hercegovina.

Institut obavlja poslove u području autorskog i srodnih prava koja se odnose na prava autora na djelima iz područja književnosti, znanosti, umjetnosti, prava umjetnika izvođača, proizvođača fonograma, prava organizacija za radiodifuziju, prava proizvođača videograma i baza podataka u Bosni i Hercegovini.

Institut dodjeljuje organizacijama autora i drugih nositelja autorskog prava dozvole za kolektivno ostvarivanje ovih prava i vrši nadzor nad njihovim radom.

Institut obavlja informacijsko-dokumentacijske poslove sukladno standardima koje predloži Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI), zakonima i provedbenim propisima kojima se uređuje intelektualno vlasništvo.

Institut priprema osnove za pristupanje Bosne i Hercegovine bilateralnim i multilateralnim sporazumima, konvencijama i ugovorima iz područja intelektualnog vlasništva.

Institut priprema zakone i provedbene propise iz područja intelektualnog vlasništva.

Institut obavlja poslove u svrhu ostvarivanja međunarodne suradnje sa institucijama drugih država, kao i s međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva utemeljenim na svjetskoj, regionalnoj ili drugoj razini.

Institut promovira zaštitu i poštivanje prava intelektualnog vlasništva.