sajam SASO 2017, HBOR

HBOR na SASO 2017

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

OSNUTAK

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) osnovana je 12. lipnja 1992. godine donošenjem Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu (HKBO) (NN 33/92), izmjene i dopune kojeg su objavljene u NN 76/93, 108/95, 08/96. U prosincu 1995. godine, Banka mijenja naziv u Hrvatska banka za obnovu i razvitak. U prosincu 2006. godine donesen je novi Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06), a u ožujku 2013. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 25/13). Izmjena Zakona odnosi se na promjenu u broju članova nadzornog odbora HBOR-a.

OSNOVNA ULOGA

HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana sa svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva.

DJELATNOSTI

 • financiranje obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva,
 • financiranje infrastrukture,
 • poticanje izvoza,
 • potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva,
 • poticanje zaštite okoliša,
 • osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika.

VLASNIŠTVO

Osnivač i 100%-tni vlasnik HBOR-a je Republika Hrvatska.

TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital utvrđen je Zakonom u visini od 7 milijardi kuna čiju dinamiku uplate iz Državnog proračuna određuje Vlada Republike Hrvatske.

KREDITNI REJTING

HBOR-u je dodijeljen rejting od strane sljedećih međunarodnih rejting agencija: Moody’s Investors Service (Ba2) i Standard & Poor’s (BB).

UPRAVA

Upravu HBOR-a čine tri člana, od kojih jedan obnaša funkciju predsjednika Uprave. Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor. Uprava vodi poslove u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom i Statutom te raspolaže imovinom HBOR-a. Sjednice Uprave održavaju se po potrebi, u pravilu utorkom.

Uprava HBOR-a djeluje u sastavu:

 1. sc. Tamara Perko, predsjednica Uprave
 2. sc. Hrvoje Čuvalo, član Uprave

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor HBOR-a čini deset članova i to šest ministara Vlade Republike Hrvatske, tri saborska zastupnika te predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Ministar nadležan za financije predsjednik je Nadzornog odbora, a ministar nadležan za gospodarstvo zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor prati i kontrolira zakonitost rada Uprave te imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave. Nadzorni odbor utvrđuje načela poslovne politike i strategije, nadzire vođenje poslova banke, donosi kreditne politike HBOR-a, utvrđuje godišnje financijske izvještaje, razmatra izvješća unutarnje revizije, vanjskih neovisnih revizora i izvješća Državnog ureda za reviziju. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje.

Nadzorni odbor HBOR-a djeluje u sastavu:

 1. sc. Zdravko Marić, ministar financija (predsjednik Nadzornog odbora)
 2. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta (zamjenica predsjednika Nadzornog odbora)
 3. Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja
 4. Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 5. Gari Cappelli, ministar turizma
 6. Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede
 7. Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore
 8. sc. Boris Lalovac, zastupnik Hrvatskog sabora
 9. Božica Makar, zastupnica Hrvatskog sabora
 10. Grozdana Perić, predsjednica Odbora za financije i državni proračun, Hrvatski sabor

REVIZORSKI ODBOR

Revizorski odbor je neovisno tijelo čije članove imenuje Nadzorni odbor HBOR-a. Revizorski odbor čine tri člana od kojih je najmanje jedan član ujedno i član Nadzornog odbora, a druga dva imenuje Nadzorni odbor.

Osnovni zadaci Revizorskog odbora su praćenje postupka financijskog izvješćivanja; praćenje učinkovitosti rada sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije te sustava upravljanja rizicima; nadgledanje provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja; praćenje neovisnosti samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama; raspravljanje o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje; davanje preporuka Nadzornom odboru o odabiru samostalnog revizora i revizorskog društva. Revizorski odbor sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Revizorski odbor HBOR-a djeluje u sastavu:

 1. dr. sc. Lajoš Žager, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Revizorskog odbora,
 2. Grozdana Perić, predsjednica Odbora za financije i državni proračun u Hrvatskom saboru, zamjenica predsjednika Revizorskog odbora,
 3. Aurora Volarević, direktorica Interne kontrole, revizije i rizika u Hrvatskom Telekomu d.d., članica Revizorskog odbora.

ZAPOSLENI

361 zaposlena na dan 30. lipnja 2017. godine.

PODRUČNI UREDI

 • Područni ured za Slavoniju i Baranju
 • Područni ured za Dalmaciju
 • Područni ured za Istru
 • Područni ured za Liku
 • Područni ured za Primorje i Gorski kotar

https://www.hbor.hr/