EKO KOTLOVI na SAJMU SASO 2019 – solarni kolektori za centralno grijanje

Solarni kolektori

Solarni kolektori za centralno grijanje – uštede preko 50% centralnim grijanjem.

Centralno grijanje i potrošna topla voda putem solarnih kolektora korištenjem niže tarife struje.

Proizvodnja i ugradnja akumulatora topline prilagođeni vašim uvjetima.