DZIV na SASO 2018

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV)

 • nacionalno tijelo državne uprave
 • obavlja poslove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva
 • provodi postupke za priznanje prava industrijskog vlasništva (patent, žig, ind. dizajn, itd.)
 • bavi se pratećom stručnom i zakonodavnom djelatnošću (uključujući autorsko i srodna prava)
 • obavlja informacijske i uslužne djelatnosti
 • obavlja edukacijske i promidžbene aktivnosti
 • surađuje s drugim institucijama

Informacijski centar za intelektualno vlasništvo (INCENTIV)

 • javni informacijsko – uslužni centar DZIV-a i EPO PATLIB centar
 • pruža besplatnu stručnu informacijsku pomoć svima koji žele učinkovito upravljati intelektualnim vlasništvom
 • pruža usluge stručnog pretraživanja baza podataka registriranog industrijskog vlasništva
 • pruža besplatne usluge procjene potencijala intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća
 • pruža usluge specijalne knjižnice i čitaonice
 • sudjeluje u edukacijskim i promidžbenim aktivnostima

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Tel.: (01) 61 09 825, Faks: (01) 61 12 017

E-pošta: info@dziv.hr

http://www.dziv.hr