DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO na SAJMU SASO 2019

• nacionalno tijelo državne uprave

• obavlja poslove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva

• provodi postupke za priznanje prava industrijskog vlasništva (patent, žig, ind. dizajn, itd.)

• bavi se pratećom stručnom i zakonodavnom djelatnošću (uključujući autorsko i srodna prava)

• obavlja informacijske i uslužne djelatnosti

• obavlja edukacijske i promidžbene aktivnosti

• surađuje s drugim institucijama

Informacijski centar za intelektualno vlasništvo (INCENTIV)

• javni informacijsko – uslužni centar DZIV-a i EPO PATLIB centar

• pruža besplatnu stručnu informacijsku pomoć svima koji žele učinkovito upravljati intelektualnim vlasništvom

• pruža usluge stručnog pretraživanja baza podataka registriranog industrijskog vlasništva

• pruža besplatne usluge procjene potencijala intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća

• pruža usluge specijalne knjižnice i čitaonice

• sudjeluje u edukacijskim i promidžbenim aktivnostima

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Tel.: (01) 61 09 825, Faks: (01) 61 12 017

E-pošta: info@dziv.hr

www.dziv.hr